Naziv tvrtke:
40 Box - Kundić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Zametska 13
HR-51000 Rijeka
Pravna forma:
d.o.o.
Telefon:
+ 385 (0)51 40 40 40
Fax:
+ 385 (0)51 40 40 43
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
040010961
PDV-ID:
26022182826
Banka:
Erste&Steiermarkische bank d.d.
Broj banke:
Broj računa:
IBAN:
HR5724020061100387372