Naziv tvrtke:
40 BOX - Kundić d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Zametska 13
51000 Rijeka
Pravna forma:
Telefon:
+385 51 404040
Fax:
+385 51 404043
E-mail:
Matični broj:
040010961
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
3090175
IBAN:
BIC
GISA broj: